Förbundskansliet

Kontakt:

Ledningsgrupp:

Christine Cars-Ingels

Generalsekreterare

Ulrika Fridsell

Verksamhetschef
Service, värvning och utvärdering tel: 08-556 062 10 E-post till Ulrika Fridsell

Anders Holgersson

Verksamhetschef
Strategi, leverans och utveckling tel: 08-121 327 03 E-post till Anders Holgersson

Ulrika Ljungqvist

Ansvarig ekonomi

Förenings- och medlemsvård:

Ann-Cathrin Hjorth

Administratör gåvor- och forskningsservice
tel: 08-556 062 02 E-post till Ann-Cathrin Hjorth

Annette Westerblad

Administratör medlemsservice
tel: 08-556 062 13 E-post till Annette Westerblad

Camilla Westerholm

Systemansvarig för medlems- och givarservice
tel: 08-121 327 05 E-post till Camilla Westerholm

Hanna Sundell

Administratör medlems- och givarservice

Områdesansvariga:

Helene Silfver

Ansvarig HLR, samordnare föreningsstöd och livsstil
Årets Hjärt-lungräddare, Hjärtsäkra din ort, Må bra med Qi-gong tel: 08-556 062 04 E-post till Helene Silfver

Marie Ekelund

Ansvarig marknadsföring och utbildning/livsstil
Projektledare patientutbildningar för vården, utbildningar och livsstilsaktiviteter för medlemmar samt Hjärtemånaden. tel: 08-556 062 05 E-post till Marie Ekelund

Lotta Sondell

Ansvarig organisationsutveckling
Projektledare för kongressen 08-556 062 15 E-post till Lotta Sondell

Pelle Johansson

Ansvarig forskning och prevention
Projektledare Modell för personcentrerad hjärtvård/Hjärtguiden tel: 08-556 062 06 E-post till Pelle Johansson

Peter Edfelt

Ansvarig för intressepolitik och opinion
Redaktör för sociala medier, projektledare Lungmånaden tel: 08-121 327 10 E-post till Peter Edfelt

Pär Hommerberg

Samordnare för insamling och Hälsans stig
Kampanjer och företagssamarbeten tel: 08-556 062 03 E-post till Pär Hommerberg

Sabil Khan

Föreningsutvecklare
Tel: 08-556 06 201 E-post till Sabil Khan

Tove Forsberg

Kommunikatör, kontaktperson för tidningen Status

Magnus Östnäs

Webbredaktör riksförbundets hemsida, ansvarig opinion och press
tel: 08-556 062 08 E-post till Magnus Östnäs

Ekonomi:

Bayan Balata

Ekonomiassistent
tel: 08-121 327 11 E-post till Bayan Balata