Folkspel

Folkspel är en ideell och politiskt obunden organisation som har 72 riksorganisationer, spridda över hela landet som medlemmar. Uppdraget är att generera pengar till medlemmarna. Allt överskott går direkt tillbaka till föreningslivet.