Rökstopp - så gör du

Att sluta röka  är det bästa du kan göra för att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller lungsjukdom som KOL. 

Rökning påskyndar åderförfettning och underlättar proppbildning i kranskärlen.

Rökning har en direkt påverkan på blodfetter och produktionen av det onda kolesterolet.

Du behöver själv fundera på hur du på bästa sätt ska lyckas med ett rökstopp.

Olika personer har olika strategier och det är viktigt att du väljer ett sätt så att du känner dig motiverad och har en plan för hur du ska gå tillväga om/när du blir röksugen.

Många upplever ett röksug efter måltid, då kan det vara bra att sysselsätta sig med något som för tankarna åt ett annat håll. En del bestämmer sig för att sätta ett stoppdatum, andra väljer att kasta alla tobaksprodukter för att inte bli frestad.

 • Nikotinläkemedel kan hjälpa dig om du har svårt att klara abstinensen.
 • Kom ihåg att du kan söka hjälp på vårdcentral.
 • Rökning är inte bara ett nikotinberoende, det är också ett socialt och psykologiskt beroende.

Nikotinabstinens och biverkningar av rökstopp:

Röksug – kom ihåg att röksuget går över inom någon minut.
Trötthet – under de två första veckorna kan du känna dig trött. Tröttheten är övergående.
Irritation och rastlöshet -  du kan bli rastlös och mer irriterad efter ett rökstopp, men liksom för tröttheten går det också över. 
Nedstämdhet – du kan bli nedstämd, känna dig ”låg” och drabbas av en känsla av tomhet. Blir nedstämdheten bestående ska du söka professionell hjälp.
Ökad aptit - du kan få en ökad aptit efter rökstoppet. Ät ordentliga måltider och träna. Ät mellanmål.

Fördelar med att sluta röka:

 • Du får bättre luktsinne och du luktar godare själv
 • Du kan lättare förbättra din kondition
 • Risken minskar att du ska drabbas av hjärt-/kärlsjukdomar
 • Risken minskar att du ska drabbas av lungsjukdomar
 • Risken minskar att du ska drabbas av cancersjukdomar
 • Du får bättre tandhälsa
 • Du får finare hy
 • Du sparar tid
 • Du sparar pengar både till dig själv och till samhället
 • Du får bättre blodcirkulation

Om det inte funkar:

Om du inte klarar av att sluta röka på egen hand finns det god hjälp. Tala med din läkare/vårdcentral, fråga på apoteket eller ring Sluta-röka-linjen.

Relaterad läsning

Ring gratis rådgivare på Sluta-röka-linjen

Besök rokfri.1177.se