Vi har aktiviteter för en aktiv livsstil efter rehab

Vi fokuserar på livsstilens betydelse efter diagnosen. De flesta personer med en diagnos inom hjärta, kärl eller lunga mår bättre av att röra på sig. Många vågar inte ta steget att öka sin motion av rädsla för att förvärra sitt tillstånd eller på grund av bristande kunskap om hur de ska träna.

De flesta av våra nästan 150 lokalföreningar runt om i Sverige erbjuder anpassad träning för hjärt-, kärl- och lungpatienter, som till exempel vatten- och sittgympa.

Vi erbjuder också kunskapshöjande föreläsningar och tematräffar samt utbildade Hälsocoacher som hjälper våra medlemmar att nå sina livsstilsmål.

Ett medlemskap i den lokala HjärtLung-föreningen kan vara en naturlig fortsättning på dina patienters rehabilitering.

Vi kommer gärna till dig i vården för att:

För att komma i kontakt med en förening när dig mejla marie.ekelund@hjart-lung.se.