Företagsgåva

Så här kan ditt företag bidra

Vi vill att alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom, liksom deras närstående, ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv. Vi vill göra ännu mer!

Bli Hjärtevän – Bättre liv för 2,5 miljoner människor

I över 80 år har vi varit en röst för de 2,5 miljoner personer i Sverige som lever med någon form av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Vi jobbar för att de ska ha en bättre vård, och vi arrangerar aktiviteter och möjligheter till gemenskap med andra i samma situation. Något som för många kan vara skillnaden mellan ett liv i isolering och ett aktivt liv med hopp och glädje. Stöd vårt arbete för ett bra liv.

Kontakta oss

Vill du prata sponsrings- eller partnerfrågor så är du varmt välkommen att kontakta vår sponsring och partneransvarige: 

Thomas Carlsson
Direkttelefon: 08-121 327 12
Mail: thomas.carlsson@hjart-lung.seEtt urval av företag som är Hjärtevänner

Riksförbundet HjärtLung är medlem hos Folkspel i Sverige AB. Våra lokalföreningar erbjuds möjligheten att sälja Bingolotter och kan på det viset tjäna pengar lokalt och även Riksförbundet HjärtLung centralt får del av försäljningsinsatserna.

Swedbanks Humanfond ger varje år 2 % av förvaltat fondvärde till bland annat Riksförbundet HjärtLung. Det är viktigt att när man sparar i Swedbanks Humanfond att man också anger vilken organisation man vill stötta. Vi är väldigt glada och tacksamma för ansenligt belopp som kommer Riksförbundet HjärtLung tillgodo den här vägen.

Gör man inte ett aktivt val fördelas de 2 % på samtliga organisationer som finns med i utbudet. Sedan 2016 är Humanfonden helt fri från fondavgifter för den som placerar. Vi vill påminna om att värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

Utförlig information kring placerande i Humanfonden återfinns på: https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/fonder/hallbarhet-i-fonder/humanfond.html