Företagsgåva

Så här kan ditt företag bidra

Vi vill att alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom, liksom deras närstående, ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv. Vi vill göra ännu mer!

Bli Hjärtevän – Bättre liv för mer än 2 miljoner människor

I över 80 år har vi varit en röst för de ca 2 miljoner personerna i Sverige som lever med någon form av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Vi jobbar för att de ska ha en bättre vård, och vi arrangerar aktiviteter och möjligheter till gemenskap med andra i samma situation.

Något som för många kan vara skillnaden mellan ett liv i isolering och ett aktivt liv med hopp och glädje. Stöd vårt arbete för ett bra liv.

Ett urval av företag som är Hjärtevänner

Folkspel

Riksförbundet HjärtLung är medlem hos Folkspel i Sverige AB. Våra lokalföreningar erbjuds möjligheten att sälja Bingolotter och kan på det viset tjäna pengar lokalt och även Riksförbundet HjärtLung centralt får del av försäljningsinsatserna.

Swedbank

Swedbanks Humanfond ger varje år 2 % av förvaltat fondvärde till bland annat Riksförbundet HjärtLung. Viktigt att ange vilken organisation man vill stötta. Vi är mycket tacksamma för stödet.
Gör man inte ett aktivt val fördelas de 2 % på samtliga organisationer som finns med i utbudet. Humanfonden är fri från fondavgifter. Placering är förenat med risk.
Här finns information om Humanfonden: 
 https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/fonder/hallbarhet-i-fonder/humanfond.html