Du vinner alltid på att sluta röka

Att sluta röka är alltid positivt för din hälsa. Det är aldrig för sent att sluta. Rökstopp är en del av behandlingen vid hjärt-och lungsjukdom.

Flera positiva effekter av rökstoppet kommer inom timmar efter att du slutar:

Efter 20 minuter

 • Har ditt blodtryck och din puls gått ner till en normal nivå.
 • Har temperaturen i händer och fötter börjat bli normal.

Efter 8 timmar

 • Börjar kolmonoxidhalten i ditt blod att minska och närma sig det normala.

Efter 24 timmar

 • Har riskerna för hjärtinfarkt börjat minska.

Flera positiva effekter av rökstoppet inom 3 månader

 • Har din blodcirkulation och lungkapacitet blivit bättre vilket gör att du orkar mer.
 • Har du minskat risken för ryggbesvär genom att blodcirkulationen i ryggkotorna blivit bättre.
 • Har du minskat riskerna för komplikationer i samband med operation.

När du slutar röka får du också andra fördelar än rent medicinska, som ett bättre lukt-och smaksinne, finare hud och pengar över till annat än cigaretter.

Källa: slutarokalinjen.se

Professionell hjälp ökar din chans att sluta röka

Dina möjligheter att lyckas med ett rökstopp ökar när du får professionellt stöd. Här kan du få hjälp:

Slutarokalinjen.se eller 020 – 84 00 00.

Din vårdcentral: fråga efter en licensierad rökavvänjare.

Varför det är viktigt att sluta röka:

Rökning ökar risken för många sjukdomar. Det finns över 8 000 skadliga ämnen i cigarettrök. I dag vet vi att omkring 60 av dessa kan orsaka cancer.

 • När du röker ökar pulsen och blodtrycket och dina blodkärl drar ihop sig.
 • Du får sämre kondition och immunförsvar.
 • Rökning försämrar också resultatet av din läkemedelsbehandling och dina förutsättningar vid en operation.

Rökningen ökar risken för:

Varannan rökare dör i förtid och i snitt förkortar rökning livet med tio år.

När du röker påverkas även andra i din närhet genom att andas in röken.

Källa: 1177.se

Vattenpipa – farligare än du tror

När du röker vattenpipa får du i dig en blandning av tobaksrök och rök från kolen som håller tobaken glödande.

Röken från vattenpipan innehåller minst lika mycket kolmonoxid, tjära, tungmetaller och cancerframkallande ämnen som cigarettrök.

 • Om du röker vattenpipa i en timme får du i dig ungefär lika mycket rök som om du rökt 100 cigaretter.
 • Den passiva rökningen är lika farlig som vid cigarrettrökning.

Källa: 1177.se

E-cigarett –skadligt med eller utan nikotin

Elektroniska cigaretter, eller e-cigaretter, presenteras ibland som ett hälsosammare alternativ till tobaksrökning eller som ett stöd för att sluta röka.

Användandet ökar snabbt men forskningen kommer inte kunna förstå de långsiktiga effekterna ännu på många år.

På kort sikt har studier dock visat att e-cigaretter leder till ökad luftvägsförträngning och inflammation, högre puls och blodtryck samt stelare kärl.

E-cigaretter finns både med och utan nikotin och i en mängd smaker, som ofta tilltalar ungdomar.

Frågan har därför ställs om huruvida e-cigaretter verkligen är en hjälp i att sluta röka eller en inkörsport till vanliga cigaretter.

Snus – ett bra alternativ till cigaretter?

Att snusa är inte ofarligt. När du snusar tas nikotinet upp genom blodkärlen i munnen och leder till ökad puls och blodtryck.

Det finns studier som visar att personer som snusar har styvare kärl jämfört med icke-snusare. Ökad kärlstyvhet är en riskfaktor för till exempel hjärtinfarkt och stroke.

Vi ska inte betrakta snus som en mindre farlig version av att röka. De flesta som börjar snusa har inte rökt.

Ny svensk forskning visar att snus ökar risken för att drabbas av hjärtsvikt samt att snusstopp efter en hjärtinfarkt kan kopplas till minskad dödlighet. 

Om du lever med hjärt-eller lungsjukdom rekommenderas du att sluta snusa.

Granskat av Matthias Lidin, sjuksköterska, Livsstilsmottagningen Karolinska universitetssjukhuset.

Hon vill hjälpa fler att sluta röka

- Ingen annan behandling som ges vid akut hjärtinfarkt har lika stor effekt på prognosen som ett rökstopp har, säger Margrét Leósdóttir, docent och överläkare vid hjärtmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

- Ingen annan behandling som ges vid akut hjärtinfarkt har lika stor effekt på prognosen som ett rökstopp har, säger Margrét Leósdóttir, docent och överläkare vid hjärtmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.