Patientens erfarenhet är viktig för forskningen

Patientens perspektiv ska tas tillvara redan under forskningen. Därför arbetar vi sedan 2008 för patientmedverkan i forskningen genom våra utbildade forskningspartners.

  • Vi har utbildade forskningspartners, medlemmar som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och har intresse för forskning.
  • Våra forskningspartners kan medverka i olika forskningsstudier och bidra till att sätta patienten i centrum redan under forskningsskedet.

Är du forskare och intresserad av forskningspartner?

Personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom har ofta lång erfarenhet och unika kunskaper om hur det är att leva med sin sjukdom.

Därför kan en forskningspartner tillföra nya perspektiv i ditt arbete.

Utbildade i metodik och etik

Våra forskningspartners är utbildade i bland annat:

  • forskningsmetodik
  • etikfrågor
  • rollen som forskningspartner i passande forskningsprojekt.

Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Är du intresserad av vad en forskningspartner kan bidra med i din forskning kontakta förbundskansliet på telefon 08 – 556 06 200 eller mejl info@hjart-lung.se

Vad gör en forskningspartner?

Som forskningspartner deltar du i forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Som forskningspartner deltar du i forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Forskarens högra hand

För tjugo år sedan genomgick han en bypass-operation och skrev en bok om upplevelsen. Nu är Stig Lodén forskningspartner i en studie av hur kognitiv beteendeterapi skulle kunna motverka depression hos hjärtsviktspatienter.

För tjugo år sedan genomgick han en bypass-operation och skrev en bok om upplevelsen. Nu är Stig Lodén forskningspartner i en studie av hur kognitiv beteendeterapi skulle kunna motverka depression hos hjärtsviktspatienter.