Patientens erfarenhet är viktig för forskningen

Vi vill att patientens perspektiv tas tillvara redan under forskningen. Därför arbetar vi sedan 2008 för patientmedverkan i forskningen. Vi har utbildade forskningspartners, medlemmar som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och har intresse för forskning. Våra forskningspartners kan medverka i olika forskningsstudier och bidra till att sätta patienten i centrum redan under forskningsskedet.

Är du forskare och intresserad av forskningspartner?

Personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom har ofta lång erfarenhet och unika kunskaper om hur det är att leva med sin sjukdom. Därför kan en forskningspartner tillföra nya perspektiv i ditt arbete.

Våra forskningspartners är utbildade i bland annat forskningsmetodik, etikfrågor samt rollen som forskningspartner i passande forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Stig Lodén har varit forskningspartner i en studie av hur kognitiv beteendeterapi skulle kunna motverka depression hos hjärtsviktspatienter.

Är du intresserad av vad en forskningspartner kan bidra med i din forskning kontakta förbundskansliet på telefon 08 – 556 06 200 eller mejl info@hjart-lung.se

Vad gör en forskningspartner?

Som forskningspartner deltar du i forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Som forskningspartner deltar du i forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.