Patientens erfarenhet är viktig för forskningen

Vi vill att patientens perspektiv tas tillvara redan under forskningen. Därför arbetar vi sedan 2008 för patientmedverkan i forskningen. Vi utbildar forskningspartners, medlemmar som lever med hjärt- eller lungsjukdom och har intresse för forskning. Våra forskningspartners kan sedan medverka i olika forskningsstudier och bidra till att sätta patienten i centrum redan under forskningsskedet.

Vill du bli forskningspartner?

  • Har du erfarenhet att leva med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom?
  • Är du medlem i Riksförbundet HjärtLung?
  • Är du intresserad av forskning och av att dela med dig av dina erfarenheter?

Då kan du ansökan om att bli forskningspartner.

Utbildningen äger rum under två dagar och omfattar bland annat forskningsmetodik, etikfrågor samt vad som ingår i rollen som forskningspartner. Utbildning av forskningspartner sker årligen under fjärde kvartalet.

Som forskningspartner deltar du efter utbildningen i passande forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Är du medlem i Riksförbundet HjärtLung och intresserad av att utbilda dig till forskningspartner. Hör av dig till forskningshandläggare Pelle Johansson på telefon 08 – 55 606 206 eller e-post pelle.johansson@hjart-lung.se.

Stig Lodén har varit forskningspartner i en studie av hur kognitiv beteendeterapi skulle kunna motverka depression hos hjärtsviktspatienter.

Är du forskare och intresserad av forskningspartner?

Personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom har ofta lång erfarenhet och unika kunskaper om hur det är att leva med sin sjukdom. Därför kan en forskningspartner tillföra nya perspektiv i ditt arbete.

Om du söker anslag till din forskning från Riksförbundet HjärtLung, uppge i ansökningsformuläret att du är intresserad av en forskningspartner.

Är du intresserad av vad en forskningspartner kan bidra med i din forskning kontakta forskningshandläggare Pelle Johansson på telefon 08 – 55 606 206 eller mejl pelle.johansson@hjart-lung.se.

Vad gör en forskningspartner?

Som forskningspartner deltar du i forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.

Som forskningspartner deltar du i forskningsprojekt. Uppgiften kan vara att lämna synpunkter på information till patienter, utformning av enkätfrågor och insatser för att sprida forskningsresultat.