Tematräffar

Vi erbjuder digitala kurser i små grupper om tre till sex deltagare. Ni träffas fem gånger genom videosamtal. Första träffen för att komma i gång, lära känna varandra, testa tekniken och beställa material. Sedan fyra träffar för att gå igenom materialet som består av ett arbetshäfte per träff med fakta, uppgifter och diskussionsförslag.

Vi erbjuder i dagsläget Tematräffar sömn, stresshantering och ensamhet.

Du lär dig mer om varje ämne och får verktyg för att hantera din vardag om du behöver det. Här kan du läsa mer om upplägg och innehåll.

Informationsblad Tematräffar Sömn (pdf)

Informationsblad Tematräffar Stresshantering (pdf)

Informationsblad Tematräffar Ensamma tillsammans (pdf)

Tematräffarna leds av våra utbildade Hälsocoacher. Du behöver viss datorvana och en dator eller smartphone med fungerande mikrofon och kamera för att genomföra kursen digitalt. Då vi träffas i små grupper och pratar om personliga erfarenheter vill vi att alla i gruppen har kameran på. Materialet kostar 50 kronor plus porto.