Diagnosdukar

Vi erbjuder träffar där diagnoser diskuteras och kunskap förmedlas. Materialet kallar vi för Diagnosdukar. De kan beskrivas som en bordsaffisch med fakta och diskussionsfrågor som förmedlar kunskap och motivation för en mer aktiv vardag.

De diagnoser du kan välja mellan är KOL, förmaksflimmer, hjärtsvikt och benartärsjukdom.

Man får lära sig om hur egenvård och livsstil påverkar hälsan och diskutera med andra med samma sjukdom.

Du behöver viss datorvana och en dator eller smartphone med fungerande mikrofon och kamera för att genomföra kursen.

Då vi träffas i små grupper och pratar om personliga erfarenheter vill vi att alla i gruppen har kameran på.