Mötas och lära

Tematräffar

Tematräffar är ett sätt att få kunskaper för en god hälsa tillsammans med andra medlemmar. Idag erbjuder vi Tematräffar om sömn, stresshantering och ensamhet. Du går i en liten digital grupp under ledning av en Hälsocoach. Ni träffas fem gånger, lär er fakta och reflekterar tillsammans med hjälp av temahäften, material som tagits fram i samarbete med läkare och psykologer för oss på Riksförbundet HjärtLung.

Tematräffar är ett sätt att få kunskaper för en god hälsa tillsammans med andra medlemmar. Idag erbjuder vi Tematräffar om sömn, stresshantering och ensamhet. Du går i en liten digital grupp under ledning av en Hälsocoach. Ni träffas fem gånger, lär er fakta och reflekterar tillsammans med hjälp av temahäften, material som tagits fram i samarbete med läkare och psykologer för oss på Riksförbundet HjärtLung.

Diagnosstöd

Vi håller på att bygga upp en ny tjänst där du som vill prata med andra om en diagnos du nyligen fått eller ett ingrepp du ska göra, får möjlighet att prata med en person som själv har erfarenhet kring diagnosen. 

Vi håller på att bygga upp en ny tjänst där du som vill prata med andra om en diagnos du nyligen fått eller ett ingrepp du ska göra, får möjlighet att prata med en person som själv har erfarenhet kring diagnosen.

Diagnosdukar

Diagnosdukar är ett sätt att få kunskap om sin diagnos och påverka sina levnadsvanor på ett positivt sätt. Vi erbjuder träffar kring diagnoserna KOL, förmaksflimmer, hjärtsvikt och benartärsjukdom. Du träffas i en liten digital grupp som leds av en samtalsledare.

Materialet har tagits fram i samarbete med läkare och sjuksköterskor för oss på riksförbundet HjärtLung.

Diagnosdukar är ett sätt att få kunskap om sin diagnos och påverka sina levnadsvanor på ett positivt sätt. Vi erbjuder träffar kring diagnoserna KOL, förmaksflimmer, hjärtsvikt och benartärsjukdom. Du träffas i en liten digital grupp som leds av en samtalsledare.