Hälsans Stig

Hälsans Stig är till för alla

Hälsans Stig är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan är vanligen 3-6 kilometer lång och löper där människor normalt brukar promenera.

Hälsans StigHälsans Stig är varje kilometer utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått. Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar.

Riksförbundet HjärtLung samarbetar med landets kommuner med att skapa promenader för ett hälsosammare Sverige. Det finns idag cirka 130 stycken runt om i landet.

Lycka till på vägen till ett friskare liv.

 

Hitta en Hälsans Stig nära dig

Det finns över 125 stycken Hälsans Stig i Sverige.  Besök en Hälsans Stig nära dig.

Hälsans Stig som app

Ladda ner Hälsans Stig till Android

Ladda ner Hälsans Stig till IOS/Iphone

Anlägg en Hälsans Stig

Här finns information som underlättar att göra en Hälsans Stig. Det finns idag cirka 130 stigar.

Information för att skapa/anlägga en Hälsans stig

Film om Hälsans Stig