Ta ställning under donationsveckan

Om donation. Hur man gör för att anmäla sig som donator. Läs om människor som drabbats av sjukdom mitt i livet och genomgått transplantation.

Jenny Karsberg är en av dem som genom en donator fått ett nytt hjärta. Tvåbarnsmamman Jenny berättar med egna ord sin resa genom insjuknande, väntan på donation och transplantation. 
- Det har tagit ett par år men nu vågar leva igen och planera min framtid, säger Jenny.
Läs Jennys historia

Över 800 står i kö

Den 1 januari 2017 fanns ett behov av 827 organ, varav det största behovet utgjordes av njurar. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ. I snitt dör en person i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor.

Se grafik nedan. Hämtad från MOD.

Se statistik från Socialstyrelsen.

Fler donatorer behövs

Donationsrådets och Socialstyrelsens sammanställning visar att vården skulle kunna identifiera fler möjliga donatorer. Genom mer kunskap, rutiner och rätt arbetsfördelning finns det potential att öka antalet donatorer i Sverige. På sjukhus där vårdpersonalen tillåts lägga ner mer tid på donationsfrågorna kan fler organ omhändertas.

Sjukvården har ett uppdrag att främja organdonation, samtidigt säger hälso- och sjukvårdslagen att all sjukvårdsbehandling ska vara till för patientens egen skull. Här finns en otydlighet i regelverket.

Donationsutredningens förslag

Den 30 september 2015 presenterade den statliga donations- och transplantationsutredningen sitt förslag där man bland annat föreslår att det vid vård i livets slutskede ska vara tillåtet att undersöka om patienten vill donera organ. I dag får denna vilja börja undersökas först efter döden. Om vilja till donation finns ska det också vara möjligt att ge den vård som krävs för att viljan ska kunna respekteras.

Utredningen föreslår en lagändring som gör det ”tillåtet, inte bara att fortsätta, men även att påbörja medicinska insatser efter dödens inträde för att upprätthålla organens funktion och därmed möjliggöra donation.”

Idag är de enda patienter som kan bli aktuella för donation är patienter som avlider efter ”primär hjärnskada” under pågående respiratorvård. Att lägga en patient – där det inte finns några utsikter för överlevnad – i respirator med enda syfte att möjliggöra donation är idag inte tillåtet.

Donationsutredningen SOU 2015:84

Gemensamt remissvar

Utredningen föreslår att lagförslagen ska träda i kraft den 1 juli 2017.

Så blir du donator

Anmäl dig till Donationsregistret
Donationsappen hos MOD

Berättelser från transplanterade:

"Orken stämde inte och jag blev väldigt andfådd när jag spelade fotboll med barnen"

Magnus Hedqvist

Den smög sig på, insikten om att något inte stod rätt till med Magnus hälsa. Sommaren 2011 kom familjen Hedqvist – Magnus, hans fru Katarina som också är präst, och fyra barn – tillbaka till Sverige och Växjö efter drygt sex fina år i en luthersk församling i Costa Rica. Omställningen blev inte helt enkel för familjen.

– Orken stämde inte, till exempel blev jag väldigt andfådd när jag spelade boll med barnen. Dessa tidiga signaler förklarade jag för mig själv med att jag bara hade fått sämre kondis. Det hände också mycket annat i livet som oroade och påverkade mig.

Läs Magnus berättelse

Emma Dalman: "Jag förvaltar en annan människas hjärta"

Emma Dahlman26 år gammal blev Emma Dalman svårt hjärtsjuk. Hon kom in till sjukhuset med ett hjärta stort som en damhandboll, hjärtsvikt, vatten i lungorna och minuter från hjärtstopp.

Ett år senare träffar vi henne, på Heaven 23, högt över takåsarna i Göteborg, med ett nytt hjärta och ett helt liv framför sig.

Läs hela artikeln om Emma

Viking - Patientförening för hjärt- och lungtransplanterade

Viking är en oberoende rikstäckande patient- och intresseförening för hjärt- och lungtransplanterade. Föreningen ingår som en del i Riksförbundet HjärtLung.
Viking - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

Livet som Gåva

Livet som Gåva är en politiskt och religiöst obunden samverkansgrupp som består av både patientorganisationer och medicinsk profession. Riksförbundet HjärtLung och Riksföreningen Viking är medlemmar i Livet som Gåva.

Livet som gåva