Länkar till vården

Länkar till information på hemsidan samt filmer.

Vi har en egen ingång till vårdpersonal. Ingen lösen behövs.
https://www.hjart-lung.se/for-varden/ 

 

Hjärtsvikt
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/hjartsvikt/
https://xn--aktivmedhjrtsvikt-zqb.se/

https://webbshop.hjart-lung.se/information-och-produkter/foldrar-och-broschyrer/hjarta/om-hjartsvikt  OBS! Uppdatering pågår.

https://webbshop.hjart-lung.se/information-och-produkter/tematraffardiagnosduk/sviktduken-kunskap-for-ett-aktivt-liv-med-hjartsvikt 

Hjärtinfarkt/kärlkramp
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/hjartinfarkt/
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/karlkramp/ 

Förmaksflimmer/fladder
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/formaksflimmer/

https://aktivmedflimmer.se/ 

Pacemaker
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/hjartrytmrubbningar/behandling-med-pacemaker-och-implanterbar-defibrillator-icd/ 

Högt blodtryck
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/hogt-blodtryck/

Broschyr under framtagning. 

Sömnapné
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/lungor/somnapne/ 

https://webbshop.hjart-lung.se/information-och-produkter/foldrar-och-broschyrer/lunga/om-somnapne 

TAVI
https://www.hjart-lung.se/diagnoser/hjarta/aortastenos/ 

Livsstil 
https://www.hjart-lung.se/din-halsa/livsstil/

https://www.hjart-lung.se/tillsammans/ 

Rök
https://www.hjart-lung.se/din-halsa/livsstil/rokning-och-tobak/ 

Alkohol + Kost
https://www.hjart-lung.se/din-halsa/livsstil/mat-och-dryck/ 

Motion
https://www.hjart-lung.se/din-halsa/livsstil/motion-och-traning/

https://www.hjart-lung.se/tillsammans/ 

Stress
https://www.hjart-lung.se/din-halsa/livsstil/stress-och-aterhamtning/

https://www.hjart-lung.se/din-halsa/aktiv-med-hjartlung--vara-aktiviteter/tematraffar/ 

 

Filmer
https://www.youtube.com/results?search_query=riksf%C3%B6rbundet+hj%C3%A4rtlung