Låt ditt sparande jobba för en bättre värld

När du sparar i Swedbank Humanfond kan du samtidigt stötta Riksförbundet HjärtLung. 

Att välja fonder som placerar i hållbara företag är ett av de bästa sätten att påverka för en bättre värld. Swedbank Humanfond placerar bara i företag som jobbar för miljö, mänskliga rättigheter, hjälpverksamhet och forskning.

När du investerar i fonden ger du också en gåva – 2 procent av ditt sparande skänks till en organisation som du själv väljer. Med Humanfonden investerar du inte bara för och i framtiden.
Du kan förändra den.

Historisk avkastning garanterar inte avkastning i framtiden. Värdet på fonden kan minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se