Filantropklubben

En exklusiv klubb av givare som personligen var och en bidrar med minst 1 miljon kronor om året för att de vill att alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom, liksom deras närstående, ska ges bästa förutsättningar att leva ett bra liv.