Skänk genom Humanfonden

När du sparar i Swedbank Humanfond kan du samtidigt stötta Riksförbundet HjärtLung. 

Swedbank Humanfond är en ideell fond som investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Varje år skänker spararna i Humanfond drygt 40 miljoner kronor till välgörande ändamål. Totalt under åren har vi fått ihop över en miljard kronor.