Företagspartner

Vill du som företag hjälpa oss i arbetet för alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom?

Vi erbjuder ett företagspaket för 25 000:- som ger ditt företag:

  • Tackkort
  • Banner till er hemsida
  • Mejlfot 
  • Synlighet på vår hemsida. 
  • Vår årsrapport 
  • En kurs i hjärtlungräddning
  • Företagspaket löper ett år i taget

Kontakta Pär Hommeberg: par.hommerberg@hjart-lung.se eller 08-55 606 203.