Medlemskategorier

I RIksförbundet HjärtLung kan du välja om du vill bli medlem i en förening när dig, i förbundet eller i en av våra ansluta medlemsorganisationer.

Ett medlemskap kostar 200 kr/år för vuxen och 100 kr/år upp till 18 år. Medlemskapet är rullande, gäller ett år från och med den dag du betalat din medlemsavgift.

Medlem i en förening i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem i en lokalförening har du möjlighet att delta i föreningens olika aktiviteter. Varje medlem har rösträtt i föreningen och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom hela Riksförbundet HjärtLung. Dessutom får du medlemstidningen Status och tillgång till förbundets och föreningens rabatter och förmåner.  

Medlemskap i en lokalförening kostar 200 kronor för vuxen och 100 kronor upp till 18 år f.rom. november 2020, enligt kongressbeslut 2019.

Medlem direkt i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem stödjer du förbundets arbete för alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Du får medlemstidningen Status samt våra rabatter och förmåner. En direktmedlem har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag inom HjärtLung. 

Medlemskap direkt i Riksförbundet kostar 200 kronor per år.

Medlem i en förening för en särskild diagnos

Du kan bli medlem i en av våra sex anslutna medlemsorganisationer till Riksförbundet HjärtLung. Medlemsorganisationer är en patient- och intresseorganisation för en särskild diagnos:

Apnéföreningen i Stockholm, Patientförening för sömnapnéer

FH Sverige, Patientförening för familjär hyperkolesterolemi

IPF Sverige, Patientförening för lungfibros

Riksföreningen Alfa-1 antitrypsin, Riksföreningen för AAT-brist

Riksföreningen för PAH, Riksföreningen för Pulmonell Arteriell Hypertension

VIKING, Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade

Medlemskap i en medlemsorganisation  kostar 200 kronor för vuxen och 100 kronor upp till 18 år f.rom. november 2020, enligt kongressbeslut 2019.