Medlemskategorier

I Riksförbundet HjärtLung kan du välja om du vill bli medlem i en förening när dig, i förbundet eller i en av våra ansluta medlemsorganisationer.

Ett medlemskap kostar 200 kr/år för vuxen och 100 kr/år upp till 18 år. Medlemskapet är per kalenderår.

Medlem i en förening i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem i en lokalförening har du möjlighet att delta i lokalföreningens alla olika aktiviteter som ordnas. Dessutom får du medlemstidningen Status och tillgång till förbundets centralt ordnade digitala aktiviteter och medlemsförmåner.  Varje medlem har rösträtt i lokalföreningen och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom hela Riksförbundet HjärtLung.

Medlem direkt i Riksförbundet HjärtLung

Som direktmedlem stödjer du förbundets arbete för alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Du får medlemstidningen Status, tillgång till förbundets centralt ordnade digitala aktiviteter och medlemsförmåner.
En direktmedlem kan inte delta i en lokalförenings aktiviteter, har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag inom förbundet. Du kan när du vill låta ditt direktmedlemskap övergå till ett föreningsmedlemskap, genom att kontakta medlemsservice. Då kan du också ta del av alla aktiviteter som lokalföreningen anordnar och de lokala förmåner som förening erbjuder. 

Medlem i en förening för en särskild diagnos

Du kan bli medlem i en av  sju anslutna medlemsorganisationer till Riksförbundet HjärtLung. Medlemsorganisationer är en patient- och intresseorganisation för en särskild diagnos:

Som medlem i en medlemsorganisation ingår förutom medlemsorganisationens egna aktiviteter även Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status, centralt ordnade digitala aktiviteter och medlemsförmåner.

Önskar du delta i aktiviteter både hos en medlemsorganisation och i en av Riksförbundet HjärtLungs lokala föreningar behöver du lösa flera medlemskap, ett i vald medlemsorganisation och ett i vald lokalförening.

Mer information

Kontakta medlemsservice om du önskar svar på dina frågor gällande våra medlemskategorier, tel 08-55 606 200.