Medlemskategorier

I Riksförbundet HjärtLung kan du välja om du vill bli medlem i en förening när dig, i förbundet eller i en av våra ansluta medlemsorganisationer.

Ett medlemskap kostar 200 kr/år för vuxen och 100 kr/år upp till 18 år. Medlemskapet är per kalenderår.

Medlem i en förening i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem i en lokalförening har du möjlighet att delta i föreningens alla olika aktiviteter som ordnas. Varje medlem har rösträtt i föreningen och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom hela Riksförbundet HjärtLung.
Dessutom får du medlemstidningen Status och tillgång till förbundets centralt ordnade digitala aktiviteter och medlemsförmåner.  

Medlem direkt i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem stödjer du förbundets arbete för alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Du får medlemstidningen Status, tillgång till förbundets centralt ordnade digitala aktiviteter och medlemsförmåner.
En direktmedlem kan inte delta i en lokalförenings aktiviteter, har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag inom HjärtLung. .

Medlem i en förening för en särskild diagnos

Du kan bli medlem i en av våra sex anslutna medlemsorganisationer till Riksförbundet HjärtLung. Medlemsorganisationer är en patient- och intresseorganisation för en särskild diagnos:

Apnéföreningen i Stockholm, Patientförening för sömnapnéer

FH Sverige, Patientförening för familjär hyperkolesterolemi

IPF Sverige, Patientförening för lungfibros

Riksföreningen Alfa-1 antitrypsin, Riksföreningen för AAT-brist

Riksföreningen för PAH, Riksföreningen för Pulmonell Arteriell Hypertension

VIKING, Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade

Som medlem i en medlemsorganisation ingår Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status, centralt ordnade digitala aktivteter och medlemsförmåner. Önskar du delta i aktiviteter hos en av Riksförbundet HjärtLungs lokala föreningar behöver du lösa två medlemskap, ett i vald medlemsorganisation och ett i vald lokalförening.