Medlemskategorier

I Riksförbundet HjärtLung kan du välja om du vill bli medlem i en lokalförening, direktmedlem i förbundet eller medlem i en av våra ansluta medlemsorganisationer.

Ett medlemskap kostar 200 kr/år för vuxen och 100 kr/år upp till 18 år. Medlemskapet är per kalenderår.

Medlem i en lokalförening i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem i lokalföreningen får du stöd, kunskap och gemenskap. Du har rösträtt och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom hela Riksförbundet HjärtLung. I medlemskapet igår:

  • Lokalföreningens aktiviteter; medlemsträffar, motionsaktiviteter, kurser och föreläsningar.
  • Riksförbundets digitala aktiviteter,
  • Medlemstidningen Status,
  • Lokalföreningens och riksförbundets medlemsförmåner

Medlem direkt i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem direkt i riksförbundet innebär att du stödjer vår verksamhet. I medlemskapet ingår:

Det som inte ingår är: deltagande i en lokalförening eller medlemsorganisations aktiviteter, ej heller någon rösträtt eller möjlighet till att bli vald till ett förtroendeuppdrag inom förbundet. Du kan när du vill ändra ditt medlemskap till ett förenings medlemskap, genom att kontakta medlemsservice. 

Medlem i en förening för en särskild diagnos

Medlemsorganisation är en patient- och intresseorganisation för en särskild diagnos. Här kan du läsa mer om medlemsorganisationer. som är ansluta till riksförbundet. I medlemskapet ingår:

  • Medlemsorganisationens aktiviteter, medlemsförmåner samt informationsblad/medlemstidning,
  • Riksförbundet HjärtLungs digitala aktiviteter och medlemsförmåner
  • Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status.

Önskar du delta i aktiviteter både hos en medlemsorganisation och i en av Riksförbundet HjärtLungs lokala föreningar behöver du lösa flera medlemskap, ett i vald medlemsorganisation och ett i vald lokalförening.

Mer information

Kontakta medlemsservice om du önskar svar på dina frågor gällande våra medlemskategorier, tel 08-556 06 200.