Medlemskategorier

I Riksförbundet HjärtLung kan du välja om du vill bli medlem i en förening när dig, i förbundet eller i en av våra ansluta medlemsorganisationer.

Ett medlemskap kostar 200 kr/år för vuxen och 100 kr/år upp till 18 år. Medlemskapet är per kalenderår.

Medlem i en förening i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem i en lokalförening har du möjlighet att delta i föreningens olika aktiviteter. Varje medlem har rösträtt i föreningen och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom hela Riksförbundet HjärtLung. Dessutom får du medlemstidningen Status och tillgång till förbundets och föreningens rabatter och förmåner.  

Medlem direkt i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem stödjer du förbundets arbete för alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Du får medlemstidningen Status, tillgång till digitala aktiviteter som anordnas centralt, samt centrala rabatter och förmåner. En direktmedlem har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag inom HjärtLung. .

Medlem i en förening för en särskild diagnos

Du kan bli medlem i en av våra sex anslutna medlemsorganisationer till Riksförbundet HjärtLung. Medlemsorganisationer är en patient- och intresseorganisation för en särskild diagnos:

Apnéföreningen i Stockholm, Patientförening för sömnapnéer

FH Sverige, Patientförening för familjär hyperkolesterolemi

IPF Sverige, Patientförening för lungfibros

Riksföreningen Alfa-1 antitrypsin, Riksföreningen för AAT-brist

Riksföreningen för PAH, Riksföreningen för Pulmonell Arteriell Hypertension

VIKING, Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade

Om du är medlem i en medlemsorganisation och vill delta i aktiviteter hos en av Riksförbundet HjärtLungs lokala föreningar behöver du lösa två medlemskap, ett i vald medlemsorganisation och ett i vald lokalförening.