Medlemskategorier

I HjärtLung kan du välja om du vill bli medlem i närmaste lokalförening alternativt i en annan lokalförening med verksamhet som tilltalar just dig. Det finns även möjlighet att bli direktmedlem i Riksförbundet eller i någon av de medlemsorganisationer som är anslutna till oss. 

Direktmedlem i Riksförbundet HjärtLung

Som direktmedlem stödjer du förbundets arbete för alla som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Du får medlemstidningen Status samt våra rabatter och förmåner. En direktmedlem har inte rösträtt och är inte valbar till förtroendeuppdrag inom HjärtLung. 

Direktmedlemskap i Riksförbundet kostar 200 kronor per år.

Medlem i en lokalförening i Riksförbundet HjärtLung

Som medlem i en lokalförening har du möjlighet att delta i föreningens olika aktiviteter. Varje medlem har rösträtt i föreningen och är valbar till olika förtroendeuppdrag inom hela Riksförbundet HjärtLung. Dessutom får du medlemstidningen Status och tillgång till förbundets och föreningens rabatter och förmåner. 

Varje lokalförening och medlemsorganisation beslutar självständigt vilken medlemsavgift som gäller samt om man tillämpar familjemedlemskap. Medlemsavgifterna varierar mellan 130 och 275 kronor per år beroende på förening. Från år 2021 kommer alla föreningar att ha samma medlemsavgift, enligt kongressbeslut 2019.

Medlem i en förening för en särskild diagnos

Vi har 6 anslutna medlemsorganisationer till Riksförbundet HjärtLung, det vill säga en patient- och intresseorganisation för en särskild diagnos:

Apnéföreningen i Stockholm, Patientförening för sömnapnéer

FH Sverige, Patientförening för familjär hyperkolesterolemi

IPF Sverige, Patientförening för lungfibros

Riksföreningen Alfa-1 antitrypsin, Riksföreningen för AAT-brist

Riksföreningen för PAH, Riksföreningen för Pulmonell Arteriell Hypertension

VIKING, Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade