Folksam

Genom ett samarbete med Funktionsrätt Sverige och Folksam omfattas du som medlem i Riksförbundet HjärtLung av en olycksfallsförsäkring när du deltar i förbundets verksamheter.

Du har också möjlighet att teckna förmånliga hem- och barnförsäkringar. Teckna försäkringen genom att ringa Folksams kundservice på 0771-950 950.