Gemenskap på nätet

Riksförbundet HjärtLung arbetar aktivt med att utveckla sin närvaro på nätet. I dag växer det fram nya platser för möten, både fysiska och virtuella. Genom att kunna erbjuda en gemenskap på nätet, ger vi alla medlemmar en chans att mötas.