Som medlem får du

 

  • Du får kunskap om din sjukdom och du får stöd att genomföra positiva livsstilsförändringar.
  • Du bidrar till samhällspåverkan för bra vård och omsorg och ett tillgängligt samhälle för personer med hjärt- och lungsjukdom.
  • Du får aktiviteter och erfarenhetsutbyte – i din lokala förening eller i någon av våra grupper på nätet.
  • Du har möjlighet att engagera dig och arbeta ideellt för föreningen.
  • Du bidrar till oberoende patientnära forskning om hjärt- och lungsjukdomar. 
  • Du får medlemsförmåner i form av medlemstidningen Status, försäkringar och rabatter.