Välkommen till HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar för att alla med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi jobbar med opinionsbildning, livsstil och socialt stöd som utgår från medlemmarnas erfarenheter.

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar för att alla med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi jobbar med opinionsbildning, livsstil och socialt stöd som utgår från medlemmarnas erfarenheter.