Ledare i tematidningen Hjärta & Kärl: "You say you want a revolution" – vi har en plan för den

augusti 21, 2017

Riksförbundets ordförande Inger Ros med en ledare i tematidningen Hjärta & Kärl som publicerades med Svenska Dagbladet i juni 2017.

Inger Ros skriver bland annat: "Eftersom Riksförbundet HjärtLung vill vara en patientorganisation som inte bara är kravställare utan också möjliggörare har vi i linje med vår fasta övertygelse om behovet av en förändring gjort ett handslag med läkare, sjuksköterskor och beteendevetare. Handslagen har resulterat i en ny vårdmodell för kranskärlssjukdom och en patientutbildning för människor med hjärtsvikt och KOL som utgår från patienten som en medskapare i sjukvården.

Med utbildningarna - Aktiv med Hjärtsvikt och Aktiv med KOL - och med den nya vårdmodellen Hjärtguiden, har vi tagit fram konkreta modeller och verktyg för vägledning som stärker patienters kunskap, kompetens och möjligheter att aktivt delta i sin vård och behandling. I ett handslag med professionen är detta ett steg i den kulturförändring vi vill se i hela vården."

Ledare: "You say you want a revolution" – vi har en plan för den