”Viktig tid skulle kunna sparas vid larm till 112”

mars 07, 2019

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Inger Ros, Riksförbundet Hjärtlung, och Maritha Sedvallson, Astma- och allergiförbundet att genom att möjliggöra automatisk positionering och skapa en sammanhållen larmkedja har den nya regeringen nu en verklig möjlighet att kapa tiden det tar från att en person ringer 112 till att ambulans är framme.

Varje dag får 70 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige. Att fort komma i behandling är avgörande för överlevnad och för hur stor skadan blir. På ett år rapporteras 5 500 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus där hjärt-lungräddning, HLR, påbörjats av allmänhet eller av ambulanspersonal och chansen att överleva ett hjärtstopp minskar för varje minut som går. Därför är det positivt att det blir allt vanligare med hjärtstartare och att alltfler utbildas i hjärt-lungräddning. Men det räcker inte. Professionell vård är nödvändig, och därför är det avgörande att ambulans snabbt kan vara på plats.

Läs hela debattartikeln på Svd.se