Vårdpersonal läser om föreningarna i utbildningen

mars 07, 2013

Riksförbundet medverkar med ett kapitel i läroboken Kardiologisk omvårdnad som används främst i utbildningen av sjuksköterskor. Boken vänder sig även till läkare, sjukgymnaster och dietister. Studenterna får en bred inblick i omhändertagande av hjärtpatienter i allt från akut ambulanssjukvård till palliativa vårdinsatser och nu också om det arbete lokalföreningarna gör.

Förståelsen bland personal i hjärtsjukvården, att den verksamhet som genomförs i våra lokala föreningar när det gäller stöd till livsstilsförändringar, blir allt större.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är nu på många håll en naturlig del i vårdkedjan för hjärt- och lungsjuka.

Kardiologisk omvårdnadLärobok Kardiologisk omvårdnad

Mot den bakgrunden fick riksförbundet förfrågan att skriva ett kapitel i läroboken Kardiologisk omvårdnad.

Boken omfattar 440 sidor och används främst i utbildningen av sjuksköterskor, men vänder sig även till läkare, sjukgymnaster och dietister. Studenterna får en bred inblick i omhändertagande av hjärtpatienter allt från akut ambulanssjukvård till palliativa vårdinsatser.

Kardiologisk omvårdnad ges ut av Studentlitteratur där riksförbundet skrivit ett av 21 kapitel med rubriken: "Patientföreningens stöd till patienten".

Samarbete med vårdpersonal är viktig för rekrytering av nya medlemmar och fungerar bra på många orter i landet. Att sjuksköterskestudenter får lära sig om förbundets verksamhet redan i utbildningen bidrar troligen till än bättre samarbetsförutsättningar i framtiden.

Utdrag ur boken finns att läsa på den här länken till studentlitteratur

Frågor om läroboken besvaras av handläggare Pelle Johansson.