SBU: Blodförtunnande bra för äldre

november 26, 2014

Personer i hög ålder har lika stor nytta som yngre personer av blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt, visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

SBU:s nya rapport visar att personer som är 65 år och äldre har nytta av blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt.

Nyttan av läkemedlen, förhindrande av kardiovaskulära händelser, är minst lika stor hos äldre som hos yngre, menar SBU. Men den ansvarige läkaren måste alltid bedöma den enskilda individens risk för blödning och ta hänsyn till eventuella andra läkemedel, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Den nya översikten från SBU undersöker om det finns stöd i forskningen för att personer över 65 år har nytta av perorala antikoagulantia och trombocythämmare, det vill säga läkemedel som hämmar blodets levringsförmåga.

Rapporten går igenom och jämför flera läkemedel, innehållande de verksamma substanserna vitamin K-antagonister som warfarin, apixaban, rivaroxaban, dabigatran och ASA, vid hjärt-kärlsjukdomar som förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt.

SBU understryker att ansvarig läkare alltid ska väga in risker för blödning i varje enskilt fall, i synnerhet när det gäller warfarin eller nya typer av blodförtunnande medel, NOAK.

Myndigheten skriver också att: Det behövs mer forskning om effekter och biverkningar av läkemedel på äldre. I framtida studier bör nytta och risker registreras och analyseras mer noggrant.

Läs mer om förmaksflimmer och blodförtunnande läkemedel

Länk till SBU-rapporten: Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare