Hälsodata i fokus på Patientriksdagen

december 07, 2022

Temat för årets Patientriksdag är vikten av tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Socialminister Jakob Forssmed (KD) och Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister var några av talarna.

patientriksdagen_tove.jpg

Temat för dagen är vikten av tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Att vårdgivare har tillgång till patientens hälsodata spelar stor roll för att patienten ska få den bästa vården.

Men idag ser det inte ut så. I Sverige har du som patient i praktiken ansvar för att förmedla din vårdinformation mellan olika vårdgivare. Däremot finns det inga krav på att vårdgivare ska dela hälsodata med varandra.

Du som patient borde inte behöva fungera som budbärare. Vårdpersonal måste ha tillgång till den information som krävs för att ge rätt vård. Bara då kan vi få en jämlik, innovativ och patientsäker sjukvård.

Patientriksdagen anordnas av oss på Riksförbundet HjärtLung tillsammans med Neuro, Bröstcancerförbundet, Astma- och allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Sällsynta diagnoser och Reumatikerförbundet i samarbete med Novartis.

Riksdagens talman Andreas Norlén öppnade årets Patientriksdag och sedan talade bland andra Jakob Forssmed, socialminister och Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister.

inger på patientriksdagen.jpg

Inger Ros, tidigare förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung pratade om vikten av tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare under årets Patientriksdag.