Ny lungförening ansluten till riksförbundet

januari 18, 2010

En riksförening för sjukdomen pulmonell artiell hypertension, PAH, har anslutits till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Ordförande i föreningen, som för närvarande har 60-70 medlemmar, är Annika Nordberg.

- Vi hoppas nu att vi kan få stöd och hjälp så att vi kan komma igång med föreningen, säger hon. Målsättningen för föreningen är att sprida kunskap och information om sjukdomen och att vi som är sjuka får träffas.

PAH är en ovanlig och allvarlig sjukdom som innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma volym blod försöker pressa sig fram genom allt trängre kärl. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar skada på sikt.
Omkring 500 personer i Sverige uppskattas ha PAH.

Kontaktpersoner, Nätverket för PAH

Annika Nordberg, ordförande, Stockholm
Britt-Marie Forsström, kansli, Uddevalla
Malin Ekström, Lomma