Det behövs en storsatsning på rehabilitering i corona-pandemins spår

januari 14, 2021

"Det behövs storsatsning på rehabilitering i corona-pandemins spår", skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros i decembernumret av den medicinska tidskriften Medicinsk Access. 

Minskad fysisk aktivitet, avstådd behövd vård och sämre psykisk hälsa, corona-pandemin har drabbat Riksförbundet HjärtLungs medlemmar med kroniska sjukdomar hårt. Nu behövs en ordentlig statlig såväl som kommunal satsning på rehabilitering för de här i många fall sköra patienterna.

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 har under året medfört ett stort tryck på sjukvården – en vård som trots utsatt läge ställde om för att akut kunna vårda svårt sjuka människor i covid-19.

Under vårens mest intensiva månader mottog Riksförbundet HjärtLung rapporter från förtvivlade medlemmar som inte visste om de vågade eller kunde söka vård eller inte. Många avstod. Resultatet är att vi nu står inför ett stort vårdskuldsberg vars höjd vi ännu inte känner till.

För att ta reda på hur personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar har påverkats av pandemin genomförde Riksförbundet HjärtLung en medlemsundersökning. Resultatet visar att:

• var fjärde medlem någon gång har avstått från att söka vård de ansett sig behöva under corona-pandemin.
• bland personer med tre eller fler kroniska sjukdomar är samma siffra fyra av tio.

Detta innebär ökad risk för stroke, ökad risk för KOL-exacerbationer och ökad risk för fler hjärtinfarkter för tusentals patienter som är beroende av sjukvården. De flesta personer med kroniska sjukdomar tillbringar majoriteten av sin tid utanför sjukvårdens väggar, men är beroende av att den finns där när man mår sämre.

Läs hela artikeln på Medicinsk Access.