"Behovet av rehab ökar i samband med coronapandemin"

maj 15, 2020

Det behövs en kraftsamling för rehabilitering under och efter coronapandemin, skriver fem förbundsordföranden i en debattartikel i Dagens Arena.

Inger Ros medverkar i en debattartikel på Dagens Arena.
Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerande stort.

Att permittera och säga upp de yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering är därför inte bara förödande utan direkt oansvarigt, skriver Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna, Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet och Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet i en debattartikel på Dagens Arenas hemsida.