"Vården blir inte bättre utan mer av forskning" - debattartikel i Aftonbladet med HjärtLung

september 15, 2022

Sverige står inför stora hälsoutmaningar och nu krävs politisk handlingskraft.
Sveriges kommande regering uppmanas att öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning, satsa på forskning inom hälso-och sjukvård och möjliggöra delning av hälsodata, skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson tillsammans med flera andra i Aftonbladet.