Inger Ros i ETC om ersättning till riskgrupper

maj 20, 2020

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros intervjuas i Dagens ETC om smittskyddspenning för riskgrupper och att beslutet dröjer:
– Vi har aldrig fått så här många samtal från medlemmar i arbetsför ålder, säger Inger Ros.

Karin Rågsjö (V), som sitter i både socialutskottet och socialförsäkringsutskottet säger till ETC att det verkar som att en lösning närmar sig.

– Nu har vi fått en väg att gå och då tror jag att det kan gå fort. Jag är helt övertygad om att det här kommer på plats och att det kommer rassla till snabbare än man trodde från början.

Ett ytterligare orosmoment för medlemmarna i HjärtLung är en viss otydlighet kring vilka som räknas in i riskgrupperna enligt Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsens dokument om identifiering av riskgrupper ska det krävas samtidig förekomst av mer än en diagnos av exempelvis lungsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes med komplikationer för att en person ska ingå i riskgrupp.

– Vi har sagt att vi tycker att man måste kasta nätet brett, det går inte att definiera så lätt. Många har kanske bara en riskdiagnos, men är ändå utsatta, säger Inger Ros.

Läs hela artikeln:
https://www.etc.se/inrikes/beslut-fortsatter-droja-intensivt-arbete-pagar

Här kan du läsa mer om vad Riksförbundet HjärtLung anser