Hjärt- lungräddning

Hjärt- lungräddning

Rädda liv med hjärt-lungräddning

Om någon startar hjärt-lungräddning genom bröstkompressioner och inblåsningar kan en person hållas vid liv i upp till 20 minuter. Det ger en drabbad två till tre gånger större möjlighet att överleva.

Varje år drabbas omkring 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. 500 av dem överlever. Dödligheten ökar med 10 procent för varje minut som ingen ger hjärt-lungräddning eller defibrillerar (ger hjärtat en elstöt).

 • Cirka två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet
 • Andelen patienter som fått HLR före ambulansens ankomst år 1992 var 33 %, 2014 hade siffran stigit till 68 %, mycket tack vare den omfattande hjärt-lungräddningsutbildningen i landet.
 • Andelen av alla livräddaringripanden som utförs av lekmän har successivt ökat från 65 % år 1992 till 83 % år 2014

Fakta ur Svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2015

Bakom varje överlevare finns oftast en snabb och aktiv hjärt-lungräddningsinsats. Om du kan hjärt-lungräddning och startar HLR inom de första minuterna har personen stora möjligheter att återgå till ett normalt liv. Hjärnan är mest känslig för syrebrist och redan efter 4-5 minuter får hjärnan allvarliga skador.

Kurs i hjärt-lungräddning och hantering av hjärtstartare

Hjärt-lungräddning

Riksförbundet HjärtLungs föreningar erbjuder utbildningar i hela landet. De senaste fem åren har HjärtLung utbildat 17 700 personer i vuxen-HLR med hjärtstartare.

Vad ska man tänka på?

 • Som lekman ska man fortsätta med hjärt- lungräddning tills professionell hjälp anländer eller så länge man orkar.
 • Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra.
 • Det värsta man kan göra är att inte göra något alls.

Hjärt-lungräddning är en viktig del i våra föreningars verksamhet

Man anser bland annat att:

 • Kunskap i hjärt-lungräddning räddar liv
 • Det ger trygghet att kunna hjärt-lungräddning
 • Det är en livsavgörande, värdefull kunskap man för ut
 • Flertalet förtroendevalda finner stor mening i att utbilda i HLR
 • Vi utbildar främst våra egna medlemmar och deras anhöriga men även allmänhet, föreningar/företag, skolor med flera.

Ansvarig för utbildningsprogrammet är Svenska rådet för HLR, som är en nationell, ideell organisation med representanter från sjukvården, skolan, Röda Korset, Riksförbundet HjärtLung och andra frivilligorganisationer.

Alla lära sig rädda liv tar en timme

Att gå en livräddarkurs tar drygt en timme. Lika viktig som självklart är att dina närmaste deltar. Det skapar trygghet i familjen och kan vara avgörande om olyckan är framme. Alla instruktörer är utbildade enligt den modell som Svenska rådet för HLR har arbetat fram. Gå gärna en repetitionsutbildning emellanåt. Det är bästa sättet att hålla kunskaperna vid liv.

HjärtLungs förening på orten har utbildade instruktörer i HLR och anordnar utbildningar. Läs mer om vår hjärt-lungräddning i vår folder:

Läs mer på Svenska rådet för hjärt-lungräddning
Läs riktlinjerna från HLR-rådet för bröstkompressioner

Årets Hjärt-Lungräddare

Tillsammans med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige delar Riksförbundet HjärtLung varje år ut priset Årets hjärt-lungräddare till någon som genom HLR räddat livet på en annan människa.

Sveriges hjärtstartarregister

Sveriges hjärtstartarregister är ett nationellt register med mål att samla alla hjärtstartare som skulle kunna vara tillgängliga för allmänheten i en akutsituation och göra dem synliga. Registreringen är frivillig och kostnadsfri.

SIS Standard - Hjärtsäker zon, SS 28000-2015

I september 2015 släppte SIS (Swedish Standards Institute) sin nya standard ”Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården, Generella krav och rekommendationer”.

Standarden finns gratis att hämta på SIS hemsida. 
Använd gärna länken: 
http://www.sis.se/sok/?q=SS 280000:2015 
För att kunna läsa/ladda ner standarden måste du först registrera dig som kund.