Styrelse

Ordförande

Björn Carlqvist

Skicka e-post

0703949555

Vice ordförande

Lennart Ekdahl

Skicka e-post

Kassör

Lennart Hansson

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie styrelseledamot

Lennart Ilestam

Skicka e-post

Inger Andersson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Eva Norrman

Skicka e-post

Eric Andersson

Skicka e-post

Eric Andersson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Lars Sjödahl

Skicka e-post

Kenneth Andersson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Eva Norrman

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant