Promenad

Promenad

Promenaden den 27 maj 2021 gick till Flackarp. Vi besökte bl a kyrkogården för mentalpatienter från St:Lars. Totalt lär det finnas ett par hundra gravar med järnskylt utan namn, bara med journalnummer.