Signild 105 år

Signild 105 år

Den 6 september samlades några av oss i styrelsen för Föreningen HjärtLung i Lund för att gratulera en av våra medlemmar på hennes födelsedag. Födelsedagsbarnet var Signild Söderström och hon fyllde 105 år. Vi sjöng och spelade för henne och hon bjöd oss på cider och chokladbitar. Signild har fram till förra året varit en aktiv deltagare i vår sittgympagrupp. Signild har under sin yrkesverksamma tid varit verksam som barnsjuksköterska och skolsjuksköterska. Signild har fortfarande ett bra minne och har kunnat berätta många spännande historier från sjukvården från 1920-talet och framåt till sin pensionering.