Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Handlingar till Årsmöte 2022-02-22

Anmälan senast den 15 februari på lista i lokalen, info@lund.hjart-lung.se eller till någon i
styrelsen (se sista sidan i vårprogrammet 2022)

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på kaffe och macka.