Höstprogram 2020

Höstprogram 2020

Ny information om Höstprogrammet 2020

Som vi alla är fullt medvetna om är osäkerheten kring corona-pandemin försvårande när det gäller planering och genomförande av höstens aktiviteter. Efter styrelsens möte den 19 augusti har vi bedömt att begränsa antalet månadsmöten med avseende på corona-pandemins utveckling och Folkhälsomyndighetens ställningstagande.

Följande månadsmöten ställs in och planeras istället till våren 2021                                                              - Upptakt 8/9                                                                                                                                                                - Stroke 14/9                                                                                                                                                                   - Familjerätt 13/10                                                                                                                                                      - Apné 10/11

Vi bedömer dock att vi kan genomföra vår julfest den 1/12 enligt plan.

Enligt programmet har vi föreslagit några dagaktiviteter som vi vill genomföra                                           - Wismarlöv (bageri och ölbryggeri) den 14/9 kl 13.00. Var och en tar sig dit med egen bil och på eget ansvar. För den som vill kan man starta besöket med lunch (inga andra besökare). Anmälan sker till någon i styrelsen (telnr i höst-programmet) eller till förenings mail (info@lund.hjart-lung.se)                       - Skissernas museum i Lund prel 10/11 kl 13.00. (Finngatan 2 i Lund) Var och en tar sig dit på egen hand. Anmälan sker till någon i styrelsen (telnr i höstprogrammet) eller till föreningens mail (info@lund.hjart-lung.se)

Genomförande av våra studiecirklar/motsv sker enligt följande och i vår föreningslokal. Till dessa aktiviteter vill vi också att ni anmäler er till ledare eller någon i styrelsen                                                        - sittgympa enligt program med start 1/9.  Om många intresserad så kan vi ordna 2 grupper.                 - akvarell och handarbete är igång enl program                                                                                               - Vinprovning start 26/8                                                                                                                                           - Canasta start 9/9

Skånes kultur och Andningsyogan ställs in i höst. Återkommer till våren 2021.                                  Golvgympan måste vi också ställa in på grund av branden på Palettskolan. HLR för medlemmar ställs också tills vidare in.                        

Vi lägger ut denna information om förändringar i programmet samt planerade dagaktiviteter med post,  via epost samt på föreningens hemsida. Ni kan också höra av er direkt till någon av oss i styrelsen och få besked om ev förändringar.

 Ny Inf om program ht 2020.pdf

Program 2020 HT_2020 rev1.pdf