Vårprogram 2022

Vårprogram 2022

Nu när jul och nyår är ordentligt firade, är det dags att ta itu med vårens och sommarens verksamhet. Tyvärr fick vi ställa in våra aktiviteter under våren 2021 pga coronakrisen. I höstas kunde vi dock genomföra flera av våra aktiviteter. Vi hoppas på att vi kan samlas som vanligt under våren 2022. Pandemiläget blir dock avgörande för våra möjligheter att genomföra programmet.