Världshjärtdagen firades med hjärtdebatt

oktober 01, 2018

Världshjärtdagen 2018 firade vi med två debattartiklar: i Aftonbladet om kopplingen mellan diabetes och hjärtat, om vikten av att få stöd till livsstilsförändringar och att få behandling för riskfaktorer; i Sydsvenskan om sjukdomen FH - ärftligt höga blodfetter - och vikten av att hålla koll på sina blodfetter.