Om oss

Om oss

Hjärt-Lung föreningen i Botkyrka-Salem

 Inom föreningen arbetar vi med följande:

  • Att sjukvården ska erbjuda hjärt- & lungsjuka de bästa vårdresurserna och den bästa rehabilitering som finns inom sjukvården. 
  • Att Landsting och kommunpolitiker ska satsa på hjärt- & lungsjuka.
  • Att erbjuda våra medlemmar aktiviteter såsom vatten- och golvgymnastik, stresshantering och samtalsgrupper, hjärt- och lungräddning, kostcirklar, harmonilära, stavgång, mm.
  • Att känna en social samvaro genom resor, fester och andra aktiviteter.

Föreningen arrangerar kurser i HLR, Hjärt-Lungräddning.

Både för organisationer, företag och enskilda icke-medlemmar. All företags-utbildning sker i samarbete med: Hjärt- och lungföreningen i Stockholms län. För information om våra kurser, bokning och kontaktpersoner klicka HÄR! (OBS: Eva Lorenz nya E-postadress: eva.lorenz39@gmail.com )

OBS: Du som gått en HLR-kurs kan rädda liv!

 Vi tackar för gott samarbete med:

  • ABF för ekonomiskt stöd vid gemomförande av cirklar och andra arrangemang.

Vår förening är en del av Riksförbundet HjärtLung!

Klicka HÄR för att läsa mer om allt du får som medlem i en HjärtLungförening!

Alla är välkomna att bli medlem i  just vår förening!

Styrelsen

Du kan ringa eller E-posta insändare, artiklar, ändringsförslag och andra synpunkter som du har på hemsidan till: Birger Höglund. Telefon: 073-6006043, E-post: birgerhoglund@gmail.com