Om oss

Om oss

HjärtLung föreningen i Botkyrka-Salem 

Vår förening är en del av Riksförbundet HjärtLung! Läs mer om allt du får som medlem i en förening i inom Riksförbumdet genom att Klicka HÄR 

Händer.jpg

Vår lokalförening ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för personers med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom intressen genom:  

 • opinionsbildning 
 • livsstilsförändring
 • gemenskap  

Lokalföreningen ska utifrån sina förutsättningar:

 • erbjuda kunskap, gemenskap och stöd för livsstilsförändringar
 • verka för god sjukvård, effektiv rehabilitering  och eftervård
 • tillse att vård och myndigheter får del av medlemmarnas kunskap och erfarenheter  
 • driva ett aktivt opinions- och påverkansarbete 
 • stimulera förebyggande och hälsofrämjande verksamheter 
 • stödja forskning med ett patientperspektiv 
 • informera om lokalföreningens, länsföreningens och riksförbundets verksamhet 
 • rekrytera medlemmar 
 • erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap 
 • arrangera kurser i HLR (hjärtlungräddning). Du som gått en HLR-kurs kan rädda liv!

Vi tackar för gott samarbete med:

Alla är välkomna att bli medlem i  just vår förening!

Styrelsen

Du kan ringa eller E-posta insändare, artiklar, ändringsförslag och andra synpunkter som du har på hemsidan till: Arne Morell, Telefon: 0705668486, E-post: arne.morell@gmail.com eller Birger Höglund, Telefon: 073-6006043, E-post: birgerhoglund@gmail.com

Om oss

Om oss

HjärtLung föreningen i Botkyrka-Salem 

Vår förening är en del av Riksförbundet HjärtLung! Läs mer om allt du får som medlem i en förening i inom Riksförbumdet genom att Klicka HÄR 

Händer.jpg

Vår lokalförening ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för personers med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom intressen genom:  

 • opinionsbildning 
 • livsstilsförändring
 • gemenskap  

Lokalföreningen ska utifrån sina förutsättningar:

 • erbjuda kunskap, gemenskap och stöd för livsstilsförändringar
 • verka för god sjukvård, effektiv rehabilitering  och eftervård
 • tillse att vård och myndigheter får del av medlemmarnas kunskap och erfarenheter  
 • driva ett aktivt opinions- och påverkansarbete 
 • stimulera förebyggande och hälsofrämjande verksamheter 
 • stödja forskning med ett patientperspektiv 
 • informera om lokalföreningens, länsföreningens och riksförbundets verksamhet 
 • rekrytera medlemmar 
 • erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap 
 • arrangera kurser i HLR (hjärtlungräddning). Du som gått en HLR-kurs kan rädda liv!

Vi tackar för gott samarbete med:

Alla är välkomna att bli medlem i  just vår förening!

Styrelsen

Du kan ringa eller E-posta insändare, artiklar, ändringsförslag och andra synpunkter som du har på hemsidan till: Arne Morell, Telefon: 0705668486, E-post: arne.morell@gmail.com eller Birger Höglund, Telefon: 073-6006043, E-post: birgerhoglund@gmail.com