2016

2016.

 Årsmöte

 

                     

Bild vänster Ordförand för mötet var Inger Ros från Förbundet och Sekreterare var Lilian Andersson

Bild mitten Inger Ros informerade från förbundet om verksamheten, kampajen ljuset på , hemsidan medlemsvärvning, kongressen 2016.

Bild höger Ombud från Falkenbergs föreningen 

 

                AVTACKNING AV AVGÅENDE ÅKE KARLSSON OCH LILIAN ANDERSSON

              

 Kongressen Aronsborg 1-3 juni


 Bild Ombuden,Kansliet,F-styrelsen, Gäster.

Se pilarna Halland tre ombud Eva Nordell, Bo Birgersson
Jan-Bertil Carlsson och obeversatören Ronny Grundell.   

 

Eva Nordell talade för att Bo Birgersson skulle bli vald till ersättare i förbundsstyrelsen. Han blev vald tack vare Evas fina ord om Bo en glädje för Halland 

          Här följer lite bilder 
   

     

  

 

 

Halland tackar för en bra kongress och alla trevliga och glada deltagar.