Ordförande har ordet.

ORDFÖRANDE HAR ORDET  

Hej alla glada medlemmar!

Nu äntligen börjar det lossna när det gäller restriktionerna om hur vi
kan träffas, och börja våra aktiviteter.

I dettas blad kan ni läsa om planerade träffar som vår eminenta programkommitté arbetat fram.

Glöm inte anmäla er. Kom ihåg att vi även får deltaga i reumatikernas
övningar. Och dom i våra.

Styrelsen har beslutat att ta bort kostnaden för att deltaga i: Vattengymnastiken, vanlig gymnastik och boulen nu i höst. Endast
medlemskap behövs.
Detta för att stimulera alla våra medlemmar att ”komma igång igen”
Så fort som vi får reda på när bad o gympa är tillåtet så drar vi igång.
Anmäl er mailadress eller telefonnummer till oss.

Har ni ingen egen mailadress så låna grannens eller godvän, barn eller
barnbarnens går ju också bra.
Viktigt att vi får in så många som möjligt för att vi och riksföreningen
ska kunna informera er om vad som är i ”görningen”

Väl mött på våra övningar.
Med varma sommarhälsningar: Kalle Klinker