Om oss

Om oss

 

Har du förslag till föreningen? Framför dessa till styrelsen.

Föreningens kansli.

Stationsgatan 2, 312 30 LAHOLM, tfn: 0430-26673
tid: 10.00 -12.00, Månd.-Fred.
Karta till föreningslokalen, kanslie

Medlemsavgift.

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2020 skall vara 200 kr per medlem.

Tidningsnotiser.

Föreningsaktiviteter står införda i LT på tidningens andra sida. Detta är gratis för föreningen. Tyvärr kan vi inte få samma förmånliga villkor i HP. Att få aktiviteterna införda i HP skulle bli alldeles för dyrt, varför vi tvingas avstå.

Deltagare olyckfallsförsäkring K 66104.

Försäkringsbrev Organisationsförsäkring.

Vid skada ring Folksam tel. 0771-96 09 60 eller föreningens kassör tel. 070-877 91 25

Förtydligande: Vår olycksfallsförsäkring gäller för alla deltagare till och från samt under aktiviteten, medlem såväl som icke medlem, under förutsättning att vi står för aktiviteten.

 

Om oss

Om oss

 

Har du förslag till föreningen? Framför dessa till styrelsen.

Föreningens kansli.

Stationsgatan 2, 312 30 LAHOLM, tfn: 0430-26673
tid: 10.00 -12.00, Månd.-Fred.
Karta till föreningslokalen, kanslie

Medlemsavgift.

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2020 skall vara 200 kr per medlem.

Tidningsnotiser.

Föreningsaktiviteter står införda i LT på tidningens andra sida. Detta är gratis för föreningen. Tyvärr kan vi inte få samma förmånliga villkor i HP. Att få aktiviteterna införda i HP skulle bli alldeles för dyrt, varför vi tvingas avstå.

Deltagare olyckfallsförsäkring K 66104.

Försäkringsbrev Organisationsförsäkring.

Vid skada ring Folksam tel. 0771-96 09 60 eller föreningens kassör tel. 070-877 91 25

Förtydligande: Vår olycksfallsförsäkring gäller för alla deltagare till och från samt under aktiviteten, medlem såväl som icke medlem, under förutsättning att vi står för aktiviteten.