Om oss

Om oss !

 

Kungsbackaföreningen grundades 1989 och har för närvarande drygt 500 medlemmar.
Vi har under vår och höst ett dussin olika aktiviteter inom olika intresseområden.
Dessutom har vi medlemsträffar och ordnar resor och utflykter. 
Vår expedition finns i ABF:s lokaler på Verkstadsgatan 14.

Årsavgiften 2020 är för alla 200 kronor central inkasering

Alla är mycket varmt välkomna till vårens aktiviteter!

Önskar du anmäla dig till någon av föreningens aktiviteter, som finns redovisade på sidorna 5–9, ringer du ledaren som finns med namn och telefon under varje aktivitet.

Vi önskar att du anmäler dig till våra medlemsmöten. Ingrid Karlsson tar emot din anmälan på tel. 0300-731 88 eller mail inkabi@telia.com.

Dina synpunkter är viktiga.

På nästa sida hittar du styrelsen med namn och telefonnummer. De tar gärna emot dina förslag.

 

Egenvårdsombud Hjärta / Kärl Owe Gustavsson, tel: 010-472 64 26

Egenvårdsombud Lungor Britta Rytinki,  tel: 070-93 9207

Hjärt- och lung-räddning
Vi ordnar utbildning i Hjärt-Lungräddning (HLR) för medlemmar och anhöriga. Utbildningen tar cirka 2 timmar och kommer att ske om minst 6 personer anmäler sig.
Anmäl dig till
Owe Gustavsson, tel: 010-472 64 26 eller till Leif Samuelsson ABF:s lokal tel: 0300 - 259 87. 

OBS!
Tänk på att inte använda parfym och starka dofter på våra sammankomster.

Deltagare olycksfallsförsäkring K 66104

Försäkringsbrev Organisationsförsäkring.

Vid skada ring Folksam tel. 0771-96 09 60 eller föreningens kassör tel. 070-877 91 25

Förtydligande: Vår olycksfallsförsäkring gäller för alla deltagare till och från samt under aktiviteten, medlem såväl som icke medlem, under förutsättning att vi står för aktiviteten.

 

Om oss

Om oss !

 

Kungsbackaföreningen grundades 1989 och har för närvarande drygt 500 medlemmar.
Vi har under vår och höst ett dussin olika aktiviteter inom olika intresseområden.
Dessutom har vi medlemsträffar och ordnar resor och utflykter. 
Vår expedition finns i ABF:s lokaler på Verkstadsgatan 14.

Årsavgiften 2020 är för alla 200 kronor central inkasering

Alla är mycket varmt välkomna till vårens aktiviteter!

Önskar du anmäla dig till någon av föreningens aktiviteter, som finns redovisade på sidorna 5–9, ringer du ledaren som finns med namn och telefon under varje aktivitet.

Vi önskar att du anmäler dig till våra medlemsmöten. Ingrid Karlsson tar emot din anmälan på tel. 0300-731 88 eller mail inkabi@telia.com.

Dina synpunkter är viktiga.

På nästa sida hittar du styrelsen med namn och telefonnummer. De tar gärna emot dina förslag.

 

Egenvårdsombud Hjärta / Kärl Owe Gustavsson, tel: 010-472 64 26

Egenvårdsombud Lungor Britta Rytinki,  tel: 070-93 9207

Hjärt- och lung-räddning
Vi ordnar utbildning i Hjärt-Lungräddning (HLR) för medlemmar och anhöriga. Utbildningen tar cirka 2 timmar och kommer att ske om minst 6 personer anmäler sig.
Anmäl dig till
Owe Gustavsson, tel: 010-472 64 26 eller till Leif Samuelsson ABF:s lokal tel: 0300 - 259 87. 

OBS!
Tänk på att inte använda parfym och starka dofter på våra sammankomster.

Deltagare olycksfallsförsäkring K 66104

Försäkringsbrev Organisationsförsäkring.

Vid skada ring Folksam tel. 0771-96 09 60 eller föreningens kassör tel. 070-877 91 25

Förtydligande: Vår olycksfallsförsäkring gäller för alla deltagare till och från samt under aktiviteten, medlem såväl som icke medlem, under förutsättning att vi står för aktiviteten.