Om oss

Om oss

Historik länk klicka här. 

Ändamål och verksamhet

Länsföreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för de hjärt- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna:

 • Opinionsbildning
 • Livsstilsförändring
 • Trygghet – stöd – gemenskap

Länsföreningen ska, utifrån sina förutsättningar, verka för: 

 • stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet
 • driva opinionsbildande arbete på länsnivå
 • ansvara för att arbetet med livsstilsförändringar stimuleras och utvecklas inom länet/regionen
 • ordna regional utbildning i samarbete med läns- och lokalföreningar
 • ge kunskapsstöd till lokalföreningarna i deras arbete med lokala hälso- och sjukvårdsfrågor
 • svara för samordning av aktiviteter (kampanjer, konferenser, kurser och projekt)
 • samarbeta med andra organisationer 
 • bilda nya lokalföreningar
 • att vara en sammanhållande länk mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningarna

Organisation

Länsföreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse, revisorer och valberedning. Årsmötet väljer styrelse, eftervårdsombud hjärta, eftervårdsombud lunga studieorganisatör, revisorer och valberedning.

Länsföreningen företräds på kommunnivå av lokalförening. Länsföreningen ska vara ansluten till riksförbundet.

Verksamhetsår

Länsföreningens verksamhetsår är 1 januari-31 december.

Medlemskap

Länsföreningen omfattar samtliga lokalföreningar inom länet/regionen, vilka godkänt länsföreningens och förbundets stadgar.

        Medlemsregister och Hemsida ansvarig: Jan-Bertil Carlsson 
       mobil: 070-877 91 25, e-post: jb.carlsson@telia.com   
                                                                                     

 
  Egenvårdsombud:  Hjärta/kärl  
  Monika Hermansson, tfn: 0730-50 75 58
  e-post: isolde1mhz@gmail.com

 
 


             Egenvårdsombud: Lungor
             Per Ivansson, tfn: 073-837 50 65
            e-post:  perivansson@telia.com

 

 

ny hlr 2.jpg

 

HLR-ansvarig, Huvudinstruktör 
Roy Axlsson, mobil: 0730-85 60 85, 
e-post: roy.axelsson@telia.com

Om oss

Om oss

Historik länk klicka här. 

Ändamål och verksamhet

Länsföreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för de hjärt- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna:

 • Opinionsbildning
 • Livsstilsförändring
 • Trygghet – stöd – gemenskap

Länsföreningen ska, utifrån sina förutsättningar, verka för: 

 • stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet
 • driva opinionsbildande arbete på länsnivå
 • ansvara för att arbetet med livsstilsförändringar stimuleras och utvecklas inom länet/regionen
 • ordna regional utbildning i samarbete med läns- och lokalföreningar
 • ge kunskapsstöd till lokalföreningarna i deras arbete med lokala hälso- och sjukvårdsfrågor
 • svara för samordning av aktiviteter (kampanjer, konferenser, kurser och projekt)
 • samarbeta med andra organisationer 
 • bilda nya lokalföreningar
 • att vara en sammanhållande länk mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningarna

Organisation

Länsföreningens organ utgörs av årsmöte, styrelse, revisorer och valberedning. Årsmötet väljer styrelse, eftervårdsombud hjärta, eftervårdsombud lunga studieorganisatör, revisorer och valberedning.

Länsföreningen företräds på kommunnivå av lokalförening. Länsföreningen ska vara ansluten till riksförbundet.

Verksamhetsår

Länsföreningens verksamhetsår är 1 januari-31 december.

Medlemskap

Länsföreningen omfattar samtliga lokalföreningar inom länet/regionen, vilka godkänt länsföreningens och förbundets stadgar.

        Medlemsregister och Hemsida ansvarig: Jan-Bertil Carlsson 
       mobil: 070-877 91 25, e-post: jb.carlsson@telia.com   
                                                                                     

 
  Egenvårdsombud:  Hjärta/kärl  
  Monika Hermansson, tfn: 0730-50 75 58
  e-post: isolde1mhz@gmail.com

 
 


             Egenvårdsombud: Lungor
             Per Ivansson, tfn: 073-837 50 65
            e-post:  perivansson@telia.com

 

 

ny hlr 2.jpg

 

HLR-ansvarig, Huvudinstruktör 
Roy Axlsson, mobil: 0730-85 60 85, 
e-post: roy.axelsson@telia.com