Om oss

Om oss !

Riksförbundet HjärtLung Falkenberg är en lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung. Föreningen startade april 1944 och vi är nu ca 330 medlemmar. Vår målsättning är att skapa aktiviteter som passar alla och att finnas till när någon drabbats av sjukdom samt att bidraga med att skapa ett fortsatt bra liv med bra livskvalitet. Vi är en patientorganisation som tar vid där sjukvården slutar.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom längre och rikare liv.

Som medlem i Riksförbundet HjärtLung:

  • Får du kunskap om din diagnos.
  • Ta del av andras erfarenheter.
  • Stöd att förändra ditt sätt att leva.
  • Råd för din kontakt med vården.
  • Blir du en del av ett värdefullt sammanhang.
  • Blir du en del av något större; en landsomfattande patient-organisation som representerar alla med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom gentemot vårdens beslutsfattare, och som bidrar till livsviktig forskning.

 

Olycksfallsförsäkring K 66104

Försäkringsbrev Organisationsförsäkring.

Vår olycksfallsförsäkring gäller för alla deltagare till och från samt under aktiviteten, medlem såväl som icke medlem, under förutsättning att vi står för aktiviteten.

Vid skada ring Folksam tel. 0771-96 09 60 eller föreningens kassör.