Styrelse

Ordförande

Lars-Erik Berg

Skicka e-post

0706804660

Vice ordförande

Roy Axelsson

Skicka e-post

Kassör

Jan-Bertil Karlsson

Skicka e-post

Sekreterare

Jan Wagner

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Jan-Bertil Karlsson

Skicka e-post

Lars-Erik Berg

Skicka e-post

0706804660

Roy Axelsson

Skicka e-post

Per Ivansson

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Gunn Davidsson

Skicka e-post

Göran Andersson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Lena Jansson

Skicka e-post

Karl Fredrik Klinker

Skicka e-post

0706641044

Revisor ersättare

Pekka Malm

Skicka e-post

Bo Lindell

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant