Gävle

Vi önskar alla en glad midsommar och en fortsatt skön sommar! Förhoppningsvis ses vi i höst vid medlemsmöten och övriga aktiviteter. Ta hand om er! Styrelsen.

 

Styrelsen informerar med anledning av corona-pandemin.

 

ALLA AKTIVITETER FRAM TILL I HÖST ÄR INSTÄLLDA! UPPLANDSRESAN, VÄRMLANDSRESAN, GÖKOTTAN, ALLA MEDLEMSMÖTEN OCH GYMNASTIKGRUPPER. VI FÅR TA NYA FRISKA TAG I HÖST!

INFO ANGÅENDE CORONA FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRT-LUNG FINNS HÄR

LÄNK TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN FINNS HÄR .

Vår uppgift

Vi är en ideell och lokal förening inom Riksförbundet HjärtLung som inom Gävle kommuns gränser har till uppgift att vara opinionsbildare för och ta tillvara hjärt- och lungsjukas intressen.

Det här gör vi

Vi är en ideell förening inom  Riksförbundet HjärtLung, som lokalt i Gävle kommun och Region Gävleborg arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.  

En fråga som vi driver är att alla hjärt/lungsjuka ska ha rätt till kvalificerad vård/rehabilitering oavsett kön och ålder.

Vi arbetar för att Du som hjärt/lungsjuk och anhörig ska få stöd och hjälp att bättre klara vardagen och uppnå en bra livskvalitet. Vårt mål är också att Du som hjärt/lungsjuk eller anhörig skall få möjlighet att träffa andra människor i samma situation och utbyta erfarenheter och känna stöd.

För att ge alla våra medlemmar en bättre livskvalitet arrangerar vi möten, utbildningar, cirklar, resor och olika motionsaktiviteter.

Motionsaktiviteterna är anpassade för hjärt/lungsjuka, de ger stöd och träning för ett snabbare tillfrisknande efter det akuta skedet.

 Vi är en organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Nyheter